polski - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Strona autorska Janusza Mrozkowiaka
Przejdź do treści

polski

Tematy na pracę klasową. Jeden do wyboru. Termin - do 20 marca.

1. Człowiek i wiosna. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wiersza Juliana Tuwima „Wiosna” i fragmentu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Zwróć uwagę na rolę języka w kreowaniu przeżyć wewnętrznych.

Julian Tuwim „Wiosna”

Serce pęcznieje, nabrzmiewa,
Wesele musuje w ciele,
Można oszaleć z radości,
O, moi przyjaciele!

Od stóp do głowy krąży
Potok niepowstrzymany!
Pomyślcie, co się dzieje!
Jaki to pęd opętany!

Jak bardzo jest! Jak wiele!
Jak żywo, zupełnie cało!
- Chodź, Młoda, do Młodego:
Ojcostwa mi się zachciało!


Stefan Żeromski „Przedwiośnie” (fragment)

Długie godziny przepędzał na wpatrywaniu się w morze, wiecznie jednakie i wiecznie odmienne, ku któremu uskoki nagich gór zniżają się nagłym upadkiem — nad którym wiszą zwały strzępiastych sosen Południa. Gdy trawy otulające urwiste ogrody pięknej zatoki półwyspu zazieleniły się bujną i lśniącą barwą, a wśród nich stokroć, fiołki i sasanki otwarły swe oczy żywe i ukazały twarzyczki, przypominał sobie pisma poetów, których mu się w różnych językach uczyć kazano i którymi dawniej pogardzał. Gdy wylewały woń swą, wieczne rodzącą wzruszenie, przychodził do przeświadczenia, iż dwie są tylko na ziemi sprawy nieśmiertelne i nie podlegające zepsuciu śmierci: wiekuisty powrót kwiatów na wiosnę i odtworzenie ich powrotu na ziemię w wierszach poetów. Wypowiadał teraz matce umarłej te ciche, woniejące jak fiołki słowa, na nic nikomu nie przydatne, swojskie i obce, których dawniej nie rozumiał i nie cenił. Posyłał jej do zimnej głębi grobu wiadomość tamtymi słowy, iż wiosna przyszła znowu — iż ptaszek złotopióry, wilga boża-wola, którego tak lubili pokazywać sobie za dni szczęśliwych, upłynnionych, którego śpiewu słuchać lubili w poranki wiosny, zjawił się skądsiś znowu i wśród gałęzi samotnego cedru niezrozumiałą mową swoją ogłasza niebiosom, morzu i ziemi szczęście powrotu przedwiośnia.


2. Na podstawie „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, powieści „Inny świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego oraz wybranego nieliterackiego tekstu kultury zastanów się nad niszczącym wpływem wojny na psychikę człowieka.

3. Napisz esej zainspirowany zdaniem: „Pisarstwo – wyraz wzruszenia, zdumienia i zachwytu nad światem”. W swoich rozważaniach odnieś się do trzech utworów, po jednym z liryki, epiki i dramatu.
© 01.09.1999 - 2020 Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści