Garsztka Hubert - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Strona autorska Janusza Mrozkowiaka
Przejdź do treści

Garsztka Hubert

Hubert Garsztka

24.10.1998 Wolsztyn TV Karat
Program ekologiczny ,,Wysypisko".

17.01.1998 Wolsztyn TV Karat
Magazyn ekologiczny ,,Wysypisko" (sonda).

27.02.1998 Wolsztyn TV Karat
Program ekologiczny "Wysypisko".

10.04.1998 Wolsztyn TV Karat
Program ekologiczny "Wysypisko".

© 01.09.1999 - 2023 Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści