Kurp Ryszard - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Strona autorska Janusza Mrozkowiaka
Przejdź do treści

Kurp Ryszard

Kurp Ryszard
40-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 (2003r.) cz. 2.
30.12.2012 Wolsztyn
Dar Rotary Club
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie
30.12.2012 Wolsztyn cz.2
Wybór dyrektora SPZOZ.
(W styczniu wybrany kandydat zrezygnował.)
30.12.2012 Wolsztyn cz. 7
Samorządowe podsumowanie roku 2012.
06.01.2013Wolsztyn cz.2
Spotkanie przedstawicieli klubów sportowych
powiatu wolsztyńskiego.
10.12.2000 Wolsztyn TV Karat

Nadanie imienia Stanisława Mikołajczyka
Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu.

© 01.09.1999 - 2021 Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści