Potworowski Piotr - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Strona autorska Janusza Mrozkowiaka
Przejdź do treści

Potworowski Piotr

Piotr Potworowski

24.07.1992 Wolsztyn TV Karat
Przedstawienie działalności

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

31.07.1992 Wolsztyn TV Karat
Spotkanie emerytów i rencistów w Klubie "Karat".

07.08.1992 Wolsztyn TV Karat
Wycieczka ornitologiczna OTOP.

15.08.1992 Wolsztyn TV Karat
Komunikat OTOP.

© 01.09.1999 - 2021 Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści