2007 - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Przejdź do treści

2007

Grudzień 2007 - prace klasowe

Seriale maja też pozytywne cechy, gdyż człowiek uczy się punktualności, kiedy na niego czeka.
W filmie istnieje możliwość olbrzymienia pewnych rozdziałów z życia ludziego.
Utwory różnią się tym, że Mickiewicz napisał sonet, a Pawlikowska wiersz.
Dwie następne wzrotki są bardziej dające nam do zrozumienia.
W sonecie występują epitety wskazujące na niezwykłą ekspresję tekstu, np. "narzeczona młoda".
Wiersz ten zapowiada nadchodzącą nieuchronną wojnę, co uzasadnia cytat: "drzemie polip".
Sonet Mickiewicza wydaje się radosny, choć są w nim przykre fragmenty: "Majtek wytchnął".

Listopad 2007 - prace klasowe

Jednakże Wyspiański ukazuje zwykłego człowieka ze wsi, że może z nim prawie się równać, lecz nigdy do tego
nie dojdzie, ponieważ zawsze tak było
Ta rozmowa pokazuje duże zainteresowanie chłopów wobec świata i to, że inteligencja swoją postawą jest od nich
prostsza. Boi się, że jeżeli chłopi wejdą do miasta, inteligencja na tym ucierpi.
W utworze pt. "Chłopi" Reymont przedstawia życie chłopów.
Główny bohater nie jest jakimś wielkim bohaterem.
Judym mieszkał u Ciotki, ale nie był mu łatwo, gdyż prowadziła imprezowe życie.
Inteligenci to ludzie z miasta dosyć bogate by pozwolić sobie na chulanki i swawolę.
Judym poświęca się dla ubogich biednych.

Wrzesień 2007 - prace klasowe

W wierszu "Wiosna" Tuwima autor ukazał tłum, który wybiegł na ulicę, aby dokonać zbiorowej kopulacji.
Wtrąca się lekki bas, który oznacza, że poeta robi się coraz miększy i że nie wytrzymuje.

Maj 2007 r. - prace klasowe

Rodzice dużo robią dla swych dzieci. m.in. żeby nie chodziły do szkoły z pustymi brzuszkami.
Większość wielkopolskich miasteczek jest jak przysłowiowy papier do użytku tylko wewnątrz ubikacji.
Pierwszy akapit pełni funkcję odprężenia.
Nadal istnieje podział na ludzi pracujących i bogatych.
Podobnie jak w tamtych czasach i teraz posłowie w konfesjonałach i przemówieniach wygłaszają same superlatywy.
Najpierw przetocze kilka stwierdzeń, aby Pan nauczyciel mnie dobrze zrozumiał.
W tej epoce postacie a zwłaszcza kobiety wyróżniały się tym, która z pań będzie miała najbledszą cerę, obfite piersi i ciało.
Było to w czasach, kiedy ten umarły człowiek żył i Polska stała.
Zatem możemy się domyśleć jaka ciemność je w utworze.
Moim zdaniem wiersz mógłby nosić nazwę pod tytułem "Noc".
Ludzie baroku sami wyrządzili sobie krzywdę wracając do średniowiecza.
Autorem wiersza jest Morsztyn, ponieważ pisze sam.
U Morsztyna występuje marianizm.
Marinizm jest wtedy, kiedy poeta porównuje wszystko, co mu przyjdzie do głowy.
Z wiersza dowiadujemy się, że jak coś się skończy, to następne się zaczyna.
Morsztyn filozoficznie stwierdza, że najpiękniejsza kobieta jest w nocy.

Kwiecieć 2007 r. - prace klasowe

Głównym przesłaniem utworu jest, że szlachta nie ma dbać o swój tyłek.
W szkole też nie można grzeszyć, bo Bóg czuwa.
Kochanowski pisze, że powinniśmy sobie pomagać, a jak spotkamy wroga to nadstawiać mu drugi policzek.
Głównym tematem utworu jest prośba o rozwagę i sprawiedliwe rządze.
Zadaniem szlachty jest dbać o ojczyznę naszego kraju.
Kochanowski pisze, że Bóg sprawuje władzę sądowniczą.

Styczeń 2007 r. - prace klasowe

Myślę, że każdy pod jakimś względem jest oświecony.
Pod wpływem zagmatwania się wiary chrześcijańskiej ludzie napadali na pogan.
Aleksy w noc poślubną poraz kolejny udowodnił swoją czystość w sposób odmowy spania ze swoją żoną.
W średniowieczu Polacy jako naród wielbili Maryję, no a ona nas.
Takim wielkim rycerzem jest Roland, który szedł w czasie bitwy na końcu, aby udowodnić, że jest bohaterem.
Każde pokolenie dla dobrego bytu potomstwa magazynuje w bankach pieniądze.
W średniowieczu przy grobie śpiewano pieśni a dzisiaj biesiaduje się na stypie.
Poeta chce wetknąć ludziom nadzieję.
Przesłanie wiersza opiera się na tym, że ludzie biedni też muszą jeść i pić.
Środki poetyckie zostały dobrze dobrane, ponieważ dzięki nim można go odczuć a nawet poczuć.

Dzielimy się tym, co sprawia nam radość.
Copyright 1999 - 2024  Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści